frivillignet.dk

Selvværd

Selvværd: https://pictoboards.dk/godt-selvvaerd/

Et af de allervigtigste fundamenter for netop dit barns lykke og succes er følelsen af selvværd. Dette betyder ikke kun at lære dine børn at have meget selvtillid, men også øge deres tilfredsstillelse ved at tro på sig selv og være tilfreds med netop den man er.

Men hvad er selvværd?
Hvad betyder ordet selvværd egentlig, og hvad har det af betydning for dit barns udvikling? Selvværd er dybestset, hvordan man ser på sig selv, hvilke tanker man har om saig selv og hvilke evner man indeholder til at gøre ting.

Det at man er tilfreds med den man er og de ting man gør, er vigtigt for et barn, for at øge selvværdet. lige såvel som at de vil have nemmere ved at møde nye udfordringer, samt prøve nye ting. Dette formes også af hvor meget barnet føler sig elsket, og hvor meget støtte og opmundring, de modtager fra de vigtigeste mennesker i deres liv.

Hvad er bedst for børn? – Selvværd eller selvtillid?
Ordene bruges ofte i flæng, men de har utrolig meget betyning for barnets selvfølelse. Det er meget godt for barnet at have selvtillid. Men hvis ikke barnet har selvværd, kan selvtilliden miste sin effekt på trivslen. Derfor er det en stor fordel hvis der er fokus på opgygning af et stærkt selvværd hos dine børn. Dine børn bør nemlig tro på at de er lige så meget værd uanset om de klarer sig godt i skolen, eller til en fritidsaktivitet.

Hvis dine børns selvværd er i top, ved de at du som forælder, altid er til stede for dem, lige meget hvor slemt det står til. Børn der har det godt med sig selv, har også selvtilliden til at prøve krafter med nye ting, uden frygt for ast fejle.

De er mere tilbøjelige til at yde deres bedste indsats. De er stolte af den som de er, hvorfor et godt selvværd også styrker selvtilliden samt overkommelse af de udfordringer og fejl, livbet kan byde på. Som et resultat, hjælper et rigtig godt selvværd som regel børn til at gøre en bedre indsats i skolen, i hjemmet, og når de er sammen med deres venner.

Hvordan kan jeg som forælder give mine børn et bedre selvværd?
Alle børn er forskellige individer, og nogle børn har lettere ved det end andre. Men selv hvis selvværdet hos et barn er lavt, kan det med den rette støtte, opbygges. På vores hjemmeside har vi ksrevet nogle ting, som kan hjælpe dig med at hjælpe med at styrke dit barns selvværd.

Hvordan får jeg selvsikre børn?
Selvsikre børn vil forældre altid ønske sig. Men dette kommer ikke af sig selv, og ved at aktivt hjælpe med at opbygge selvsikkerhed, skal der være fokus på selvværdet. Det betyder nemlig at dit barn tror på egne evner til at klare sig, samt gøre en masse forskellige ting. Hvis dit barn ikke har et godt selvværd, vil de ofte have en begrænset tro på at de kan klare ting og udfordringer med succes. Du kan finde løsninger til dette på vores hjemmeside.