frivillignet.dk

Få styr på Buddhismen

Buddhisme er den fjerdestørste af verdens religioner, hvis man måler på antallet af udøvende / troende. Buddhister vil dog ikke betragte buddhismen som en religion, men nærmere som en vej mod dybere (selv)erkendelse. Buddha betyder den oplyste, og buddhismen er således jagten på ultimativ oplysning / indsigt, og på denne måde blive frelst fra begær og had. Det endelige mål er også kendt som Nirvana.

Modsat de verdensreligioner, som vi ofte støder på i vesten – kristendom, jødedom og islam – så er buddhismen ikke bygget op om eksistens af en Gud. Det er altså en ikke-teistisk religion, hvor troen nærmere er rettet mod individet.

Buddhisme er baseret på læren fra Siddharta Gautama, som man mener levede i Indien omkring år 500 f.Kr.

Troen på genfødsel

Et af de interessante punkter i buddhismen er troen på genfødsel. Efter døden får det afdøde menneske en ny krop, nye følelser, nye tanker, nye potentialer og ny bevidsthed.

I buddhismen arbejder man ikke med begrebet ’sjæl’, men betragter i stedet mennesket som sammensat af de fem elementer; Materie (kroppen), følelser (sansninger), tanker (forestillinger og opfattelser), potentialer (muligheder og vilje) og bevidsthed (fornuft).

Historien om Siddharta Gautama

Siddharta Gautama – buddhismens grundlægger – levede som sagt omkring år 500 f.kr, og en fortælling går på, at han var en overbeskyttet kongesøn. Hans fader ønskede ikke at han forlod det isolerede palads, men den nysgerrige Siddharta var naturligvis interesseret i den verden, han ikke måtte betræde. Han begav sig derfor udenfor paladsets mure, hvor der ventede ham et nedslående syn. Alderdom, sygdom, lidelser og død. Hvordan skulle man dog kunne overvinde disse lidelser?

Siddharta tog plads under et træ, hvor han ville blive siddende og meditere, indtil han havde fundet den fulde og endegyldige oplysning. Efter at have tilbragt 49 dage under træet, havde Siddharta nået den fulde indsigt, som han formulerede i fire ædle sandheder. De fire Ædle Sandheder lyder: (1) I livet findes stress og ubehag – dukkha, (2) Dukkha skyldes trang og længsel, (3) Dukkaha kan udslukkes, (4), Vejen til udslukkelsen er Den Ædle Ottefoldige Vej.

Den Ædle Ottefoldige Vej

Den Ædle Ottefoldige Vej handler om den rette måde at lave på, og består af otte elementer:

Ret forståelse (Samma ditthi)

Ret tænkemåde (Samma sankappa)

Ret talemåde (Samma vaca)

Ret handlemåde (Samma kammantha)

Ret levemåde (Samma ajiva)

Ret bestræbelse (Samma vayama)

Ret bevidsthedskontrol (Samma sati)

Ret koncentration (Samma samadhi)

Sidstnævnte henviser til meditation, som er er et vigtigt element i buddhismen. Ved at følge Den ædle ottefoldige vej kan mennesket opnå fuldkommen erkendelse og således Nirvana.